Skip to main content

9+ Bộ nồi nấu phở 2023 tiết kiện điện, đa năng, bền, giá rẻ

Bộ lọc sản phẩm
[fe_widget]
Bộ nồi phở 20 lít – 50 lít – 100 lít Bộ nồi phở 20 lít – 50 lít – 100 lít
Giá gốc: 15,300,000đ -3,000,000đ
Giá bán: 12,300,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 20 lít – 60 lít – 120 lít Bộ nồi phở 20 lít – 60 lít – 120 lít
Giá gốc: 15,800,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 13,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 20 lít – 70 lít – 150 lít Bộ nồi phở 20 lít – 70 lít – 150 lít
Giá gốc: 16,900,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 14,900,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 50 lít – 100 lít Bộ nồi phở 30 lít – 50 lít – 100 lít
Giá gốc: 15,600,000đ -3,000,000đ
Giá bán: 12,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 60 lít – 120 lít Bộ nồi phở 30 lít – 60 lít – 120 lít
Giá gốc: 17,100,000đ -3,000,000đ
Giá bán: 14,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 70 lít – 150 lít Bộ nồi phở 30 lít – 70 lít – 150 lít
Giá gốc: 13,200,000đ --2,000,000đ
Giá bán: 15,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 100 lít – 300 lít Bộ nồi phở 30 lít – 100 lít – 300 lít
Giá gốc: 22,400,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 21,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 200 lít Bộ nồi phở 30 lít – 200 lít
Giá gốc: 15,000,000đ -3,000,000đ
Giá bán: 12,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 100 lít Bộ nồi phở 30 lít – 100 lít
Giá gốc: 10,500,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 8,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Bộ nồi phở 30 lít – 120 lít Bộ nồi phở 30 lít – 120 lít
Giá gốc: 12,600,000đ -3,000,000đ
Giá bán: 9,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh