Skip to main content

Mẫu nồi nấu phở, hủ tiếu điện liền 2023 ninh hầm xương siêu nhanh

Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -700,000đ
Giá bán: 2,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 35
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,002 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
2 Đánh giá
Đã bán: 18
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển
Giá gốc: 4,500,000đ -600,000đ
Giá bán: 3,900,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
3 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
4 Đánh giá
Đã bán: 21
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
4 Đánh giá
Đã bán: 21
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
4 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
6 Đánh giá
Đã bán: 15
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
5 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
3 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "nồi nấu phở 120 lít"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3