Skip to main content

Mẫu nồi nấu phở, hủ tiếu điện liền 2023 ninh hầm xương siêu nhanh

Bộ lọc sản phẩm
[fe_widget]
Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 18
Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
3 Đánh giá
Đã bán: 12
Nồi nấu phở nhập khẩu 50L Nồi nấu phở nhập khẩu 50L
Giá gốc: 4,900,000đ -700,000đ
Giá bán: 4,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 10
Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển
Giá gốc: 4,800,000đ -800,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh