Skip to main content

Mẫu nồi nấu phở, hủ tiếu Việt Nam 2023 ninh hầm xương siêu nhanh

Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -700,000đ
Giá bán: 2,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 12
Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển
Giá gốc: 4,500,000đ -600,000đ
Giá bán: 3,900,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời
Giá gốc: 4,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 17
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 70 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 11
Nồi nấu phở 30 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 30 lít tủ điện rời
Giá gốc: 6,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
3 Đánh giá
Đã bán: 13
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh