Skip to main content
Top sản phẩm bán chạy
Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 18
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 16
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 12
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 11
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 80 cm Máy vặt lông gà phi 80 cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh

TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP

Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 9,500,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 8,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 8,800,000đ -1,400,000đ
Giá bán: 7,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Khay Hấp Cơm Inox 304 Khay Hấp Cơm Inox 304
Giá gốc: 400,000đ -100,000đ
Giá bán: 300,000đ
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 10,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 27,800,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 25,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 12,200,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 11,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 10,200,000đ -800,000đ
Giá bán: 9,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 14,900,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 13,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 12,000,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 10,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 13,400,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 12,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

NỒI NẤU PHỞ ĐIỆN

Nồi nấu nước lèo 200 lít Nồi nấu nước lèo 200 lít
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 150 lít Nồi nấu nước lèo 150 lít
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 120 lít Nồi nấu nước lèo 120 lít
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 80 lít Nồi nấu nước lèo 80 lít
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 70 lít Nồi nấu nước lèo 70 lít
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 60 lít Nồi nấu nước lèo 60 lít
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 50 lít Nồi nấu nước lèo 50 lít
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 40 lít Nồi nấu nước lèo 40 lít
Giá gốc: 4,800,000đ -800,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời Liên hệ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời
Giá gốc: 5,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá

MÁY VẶT LÔNG GÀ - VỊT - NGAN

sale-may-vat-long-ga-nguyen-khoi
Phễu Cắt Tiết Phễu Cắt Tiết
Giá gốc: 300,000đ -50,000đ
Giá bán: 250,000đ
0 Đánh giá
Máy vặt lông gà phi 80 cm Máy vặt lông gà phi 80 cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Máy vặt lông gà phi 70 cm Máy vặt lông gà phi 70 cm
Giá gốc: 8,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 3
Máy vặt lông gà phi 60 cm Máy vặt lông gà phi 60 cm
Giá gốc: 7,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy vặt lông gà phi 55 cm Máy vặt lông gà phi 55 cm
Giá gốc: 6,690,000đ -390,000đ
Giá bán: 6,300,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 3

XE BÁNH MÌ

Xe bánh mì chả cá Đà Nẵng Xe bánh mì chả cá Đà Nẵng
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá nóng Xe bánh mì chả cá nóng
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì chả cá nha trang Xe bánh mì chả cá nha trang
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì thập cẩm Xe bánh mì thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì chả cá tươi Xe bánh mì chả cá tươi
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Xe bánh mì pate thập cẩm Xe bánh mì pate thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì màu đỏ Xe bán xôi bánh mì màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò) Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò)
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá

Nồi nấu cháo điện

Nồi nấu cháo công nghiệp 80L Nồi nấu cháo công nghiệp 80L
Giá gốc: 9,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 8,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 20l Nồi nấu cháo công nghiệp 20l
Giá gốc: 5,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 120l Nồi nấu cháo công nghiệp 120l
Giá gốc: 14,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 13,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 150l Nồi nấu cháo công nghiệp 150l
Giá gốc: 16,500,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 15,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 100L Nồi nấu cháo công nghiệp 100L
Giá gốc: 11,100,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 70L Nồi nấu cháo công nghiệp 70L
Giá gốc: 8,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu cháo công nghiệp 50L Nồi nấu cháo công nghiệp 50L
Giá gốc: 6,900,000đ -700,000đ
Giá bán: 6,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít
Giá gốc: 6,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 5,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 30L Nồi nấu cháo công nghiệp 30L
Giá gốc: 5,300,000đ -300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

MÁY XAY GIÒ CHẢ

Máy xay giò chả 25kg Máy xay giò chả 25kg
Giá gốc: 4,000,000đ --35,000,000đ
Giá bán: 39,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg
Giá gốc: 2,000,000đ -100,000đ
Giá bán: 1,900,000đ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 7kg Máy xay giò chả 7kg Liên hệ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 1kg Máy xay giò chả 1kg
Giá gốc: 2,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,000,000đ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 2kg Máy xay giò chả 2kg
Giá gốc: 2,900,000đ -100,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy xay giò chả 20kg Máy xay giò chả 20kg
Giá gốc: 32,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 32,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 3kg Máy xay giò chả 3kg
Giá gốc: 6,900,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy xay giò chả 15kg Máy xay giò chả 15kg
Giá gốc: 28,800,000đ -800,000đ
Giá bán: 28,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 10kg Máy xay giò chả 10kg
Giá gốc: 25,000,000đ -700,000đ
Giá bán: 24,300,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 5kg Máy xay giò chả 5kg
Giá gốc: 16,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 15,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá

XE BÁN HÀNG RONG

Xe trà sữa Thái xanh Xe trà sữa Thái xanh
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe bán nước ép hoa quả dầm Xe bán nước ép hoa quả dầm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà mãng cầu Xe trà mãng cầu
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe nước ép Chanh Dây Xe nước ép Chanh Dây
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe bán nước ép hoa quả nhiệt đới Xe bán nước ép hoa quả nhiệt đới
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà sữa hoa anh đào Xe trà sữa hoa anh đào
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán trà Dâu Xe bán trà Dâu
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe nước ép bí xanh Xe nước ép bí xanh
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán lẩu nướng Xe bán lẩu nướng
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán quẩy đùi gà Xe bán quẩy đùi gà
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
GÓC TƯ VẤN
Cách nấu cháo gà bằng cơm nguội ngon, tiện lợi
Cách nấu cháo gà bằng cơm nguội ngon, tiện lợi
Nấu cháo bằng cơm nguội vừa không lãng phí, lại giúp cháo nhanh nhuyễn nhừ, quan trọng hơn hết là vẫn ngon như cách nấu thường. Nếu bạn không tin điều đó, vậy thì hãy thử ngay cách nấu cháo gà bằng cơm cuội được chia sẻ dưới đây ngay nhé.  Nguyên liệu nấu cháo