Skip to main content
Thế giới thiết bị bếp công nghiệp
Bạn đầu tư cho nhà bếp và sau đó chúng cũng "ĐẦU TƯ" cho tương lại của bạn
Tư vấn 24/7 Tư vấn miễn phí
24/7
Giao hàng nhanh Ship hỏa tốc
Toàn Quốc
Đổi trả hàng Đổi trả hàng
Lỗi 1 Đổi 1
Bảo trì trọn đời Miễn phí lắp đặt
Bảo trì trọn đời
Top sản phẩm bán chạy
Tủ nấu cơm 6 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 8,000,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 6,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 50
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 4 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 7,300,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 5,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 49
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -700,000đ
Giá bán: 2,400,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 35
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 28
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
4 Đánh giá
Đã bán: 21
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
4 Đánh giá
Đã bán: 21
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
2 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
5 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 12 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 9,600,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 4 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 7,300,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 5,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 49
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 6 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 8,000,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 6,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 50
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 7,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,700,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 16
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 8 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 9,200,000đ -2,400,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 10 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 9,700,000đ -2,700,000đ
Giá bán: 7,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 9,400,000đ -2,200,000đ
Giá bán: 7,200,000đ
2 Đánh giá
Đã bán: 14
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 12 khay điện không điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện không điều khiển
Giá gốc: 9,600,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 9,500,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 8,000,000đ
5 Đánh giá
Đã bán: 12
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 9,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 8,200,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 13
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 4 khay gas Tủ nấu cơm 4 khay gas
Giá gốc: 9,500,000đ -900,000đ
Giá bán: 8,600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -700,000đ
Giá bán: 2,400,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 35
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 25 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
2 Đánh giá
Đã bán: 19
Đặt ship nhanh
Nồi nấu nước lèo 40 lít Nồi nấu nước lèo 40 lít
Giá gốc: 4,800,000đ -900,000đ
Giá bán: 3,900,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 40 lít liền điều khiển
Giá gốc: 4,500,000đ -600,000đ
Giá bán: 3,900,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời
Giá gốc: 4,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
4 Đánh giá
Đã bán: 21
Đặt ship nhanh
Nồi nấu nước lèo 50 lít Nồi nấu nước lèo 50 lít
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe Bánh Mì Doner Kebab 1m màu đỏ Xe Bánh Mì Doner Kebab 1m màu đỏ
Giá gốc: 8,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì gà xé phay Xe bánh mì gà xé phay
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì pate thập cẩm Xe bánh mì pate thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì thập cẩm Xe bánh mì thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì 1m8 Chà ngon Xe bánh mì 1m8 Chà ngon
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì que Hải Phòng Xe bánh mì que Hải Phòng
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì que pate Nam Định Xe bánh mì que pate Nam Định
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì que Đà Nẵng Xe bánh mì que Đà Nẵng
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì que pate chả ruốc Xe bánh mì que pate chả ruốc
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe bánh mì que Gomart Xe bánh mì que Gomart
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 55 cm Máy vặt lông gà phi 55 cm
Giá gốc: 6,690,000đ -390,000đ
Giá bán: 6,300,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 60 cm Máy vặt lông gà phi 60 cm
Giá gốc: 7,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 70 cm Máy vặt lông gà phi 70 cm
Giá gốc: 8,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 80 cm Máy vặt lông gà phi 80 cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 9
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 20l Nồi nấu cháo công nghiệp 20l
Giá gốc: 5,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 30L Nồi nấu cháo công nghiệp 30L
Giá gốc: 6,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 5,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít
Giá gốc: 6,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 50L Nồi nấu cháo công nghiệp 50L
Giá gốc: 7,500,000đ -800,000đ
Giá bán: 6,700,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 70L Nồi nấu cháo công nghiệp 70L
Giá gốc: 8,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 80L Nồi nấu cháo công nghiệp 80L
Giá gốc: 9,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 100L Nồi nấu cháo công nghiệp 100L
Giá gốc: 11,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 10,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 120l Nồi nấu cháo công nghiệp 120l
Giá gốc: 14,300,000đ -800,000đ
Giá bán: 13,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi nấu cháo công nghiệp 150l Nồi nấu cháo công nghiệp 150l
Giá gốc: 16,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 15,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Xe khoai lang lắc Xe khoai lang lắc
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Xe bán trà Chanh Xe bán trà Chanh
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Đặt ship nhanh
Xe bán đồ ăn vặt đường phố Xe bán đồ ăn vặt đường phố
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Xe nước ép Chanh Dây Xe nước ép Chanh Dây
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đặt ship nhanh
Xe nước ép ổi Xe nước ép ổi
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe nước ép lê Xe nước ép lê
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Xe há cảo Xe há cảo
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Đặt ship nhanh
Xe bánh Tráng Nướng Xe bánh Tráng Nướng
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Xe bán cá viên chiên Xe bán cá viên chiên
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Xe trà mãng cầu Xe trà mãng cầu
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Đặt ship nhanh
Rơ Le Điều Chỉnh Rơ Le Điều Chỉnh
Giá gốc: 180,000đ -30,000đ
Giá bán: 150,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Phễu Cắt Tiết Phễu Cắt Tiết
Giá gốc: 300,000đ -50,000đ
Giá bán: 250,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Mâm Nhiệt Nồi Phở Mâm Nhiệt Nồi Phở
Giá gốc: 300,000đ -50,000đ
Giá bán: 250,000đ
0 Đánh giá
Đặt ship nhanh
Khay Hấp Cơm Inox 304 Khay Hấp Cơm Inox 304
Giá gốc: 400,000đ -100,000đ
Giá bán: 300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Thanh nhiệt nồi nấu phở Thanh nhiệt nồi nấu phở
Giá gốc: 400,000đ -100,000đ
Giá bán: 300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Ống trụng phở tròn Ống trụng phở tròn
Giá gốc: 500,000đ -150,000đ
Giá bán: 350,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Tủ Điện Điều Khiển Tủ Điện Điều Khiển
Giá gốc: 1,300,000đ --100,000đ
Giá bán: 1,400,000đ
0 Đánh giá
Đặt ship nhanh
KHÁCH HÀNG TẠI NGUYÊN KHÔI
Nguyên Khôi đã cung cấp thiết bị bếp cho hàng hàng quán ăn, nhà hàng, khách sạn và giải pháp cho các khu bếp ăn tập thể. Khu công nghiệp và trung tâm thương mại, chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng theo mọi nhu cầu khách hàng mong muốn.
Nguyên Khôi mang lại gì cho bạn
Là nhà sản xuất và phân phối hàng đầu về thiết bị bếp công nghiệp tại Việt Nam. Nguyên khôi hỗ trợ bạn bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, mang đến cho bạn sản phẩm tốt nhất có thể.
Dịch vụ tốt nhất
Dịch vụ tốt nhất
Tư vấn lựa chọn thiết bị bếp công nghiệp inox cho nhà hàng phù hợp, đạt được hiệu suất cao, giúp giảm được chi phí khi vận hành thực tế. Dựa vào thực đơn của quán ăn, nhà hàng, Nguyên Khôi tư vấn lựa chọn thiết bị dùng điện, dùng gas, bếp từ công nghiệp thích hợp, giúp nhà đầu tư có được thiết bị đúng mục đích sử dụng và có giá thành đầu tốt nhất.
Sản phẩm chất lượng
Sản phẩm chất lượng
Nguyên Khôi với 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất và phân phối thiết bị bếp công nghiệp, bếp ga, bếp điện, bếp từ và các thiết bị inox cho các quán ăn, nhà hàng, công ty, bệnh viện, trường học, bếp ăn tập thể… Chính vì vậy Nguyên Khôi luôn đảm bảo sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng.
Giá tốt nhất
Giá tốt nhất
Với lợi thế sản xuất và phân phối với quy mô lớn cùng chính sách hậu mãi Phương châm hoạt động của Nguyên Khôi chúng tôi là ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG. Chúng tôi có hệ thống kho Bắc – Trung – Nam cam kết mang đến cho quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm có giá tốt nhất.
Niềm tin uy tín
Niền tin - Uy tín
Đến với Nguyên Khôi, Qúy Khách sẽ được tư vấn miễn phí qua điện thoại, chăm sóc trong quá trình sử dụng sản phẩm của Công Ty, bên cạnh đó Nguyên Khôi còn bảo hành 1 năm, bảo trì thiết bị trọn đời, Nguyên Khôi sẽ là người bạn đồng hành Quý Khách trên con đường phát triển mở rộng quán ăn, nhà hàng…
Bắt đầu cho không gian bếp đầy đủ và tiện nghi ngay bây giờ!
Tư vấn miễn phí
Nguyên Khôi mang lại gì cho bạn
GÓC TƯ VẤN
Chi phí và kinh nghiệm Mở quán bánh canh thành công 2023
Chi phí và kinh nghiệm Mở quán bánh canh thành công 2023
Bánh canh hương vị ngon, dễ ăn nên được rất nhiều người yêu thích. Mở quán bánh canh đang là một trong những sự lựa chọn của nhiều người. Vậy làm thế nào để mở quán bánh canh đắt khách, có lợi nhuận khủng. Hãy cùng Điện máy Nguyên Khôi tìm hiểu trong bài viết
Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "điện máy nguyên khôi"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3