Skip to main content
Top sản phẩm bán chạy
Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 150 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 18
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 50 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 16
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 20 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,100,000đ -600,000đ
Giá bán: 2,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 100 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,700,000đ
3 Đánh giá
Đã bán: 12
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 80 lít liền điều khiển
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 11
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 30 lít liền điều khiển
Giá gốc: 3,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 10
Đặt ship nhanh
Máy vặt lông gà phi 80 cm Máy vặt lông gà phi 80 cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 120 lít liền điều khiển
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 60 lít liền điều khiển
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển Nồi nấu phở 200 lít liền điều khiển
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Đặt ship nhanh

TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP

Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 9,500,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 8,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 8,800,000đ -1,400,000đ
Giá bán: 7,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Khay Hấp Cơm Inox 304 Khay Hấp Cơm Inox 304
Giá gốc: 400,000đ -100,000đ
Giá bán: 300,000đ
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 10,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 27,800,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 25,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 12,200,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 11,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 10,200,000đ -800,000đ
Giá bán: 9,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 14,900,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 13,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển
Giá gốc: 12,000,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 10,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 13,400,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 12,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

NỒI NẤU PHỞ ĐIỆN

Nồi nấu nước lèo 200 lít Nồi nấu nước lèo 200 lít
Giá gốc: 10,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 150 lít Nồi nấu nước lèo 150 lít
Giá gốc: 8,700,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 7,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 120 lít Nồi nấu nước lèo 120 lít
Giá gốc: 8,300,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 6,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 80 lít Nồi nấu nước lèo 80 lít
Giá gốc: 6,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 70 lít Nồi nấu nước lèo 70 lít
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 60 lít Nồi nấu nước lèo 60 lít
Giá gốc: 5,400,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 50 lít Nồi nấu nước lèo 50 lít
Giá gốc: 5,000,000đ -900,000đ
Giá bán: 4,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 40 lít Nồi nấu nước lèo 40 lít
Giá gốc: 4,800,000đ -800,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời Liên hệ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời
Giá gốc: 5,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá

MÁY VẶT LÔNG GÀ - VỊT - NGAN

sale-may-vat-long-ga-nguyen-khoi
Phễu Cắt Tiết Phễu Cắt Tiết
Giá gốc: 300,000đ -50,000đ
Giá bán: 250,000đ
0 Đánh giá
Máy vặt lông gà phi 80 cm Máy vặt lông gà phi 80 cm
Giá gốc: 9,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Máy vặt lông gà phi 70 cm Máy vặt lông gà phi 70 cm
Giá gốc: 8,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 7,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 3
Máy vặt lông gà phi 60 cm Máy vặt lông gà phi 60 cm
Giá gốc: 7,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy vặt lông gà phi 55 cm Máy vặt lông gà phi 55 cm
Giá gốc: 6,690,000đ -390,000đ
Giá bán: 6,300,000đ
1 Đánh giá
Đã bán: 3

XE BÁNH MÌ

Xe bánh mì chả cá Đà Nẵng Xe bánh mì chả cá Đà Nẵng
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá nóng Xe bánh mì chả cá nóng
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì chả cá nha trang Xe bánh mì chả cá nha trang
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì thập cẩm Xe bánh mì thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu Xe bánh mì chả cá Vũng Tàu
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bánh mì chả cá tươi Xe bánh mì chả cá tươi
Giá gốc: 8,300,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,300,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Xe bánh mì pate thập cẩm Xe bánh mì pate thập cẩm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì màu đỏ Xe bán xôi bánh mì màu đỏ
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì Xe bán xôi pate, thịt kho, bánh mì
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò) Xe bán xôi bánh mì thổ nhĩ kỳ (bánh xe bò)
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
0 Đánh giá

Nồi nấu cháo điện

Nồi nấu cháo công nghiệp 80L Nồi nấu cháo công nghiệp 80L
Giá gốc: 9,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 8,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 20l Nồi nấu cháo công nghiệp 20l
Giá gốc: 5,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 120l Nồi nấu cháo công nghiệp 120l
Giá gốc: 14,300,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 13,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 150l Nồi nấu cháo công nghiệp 150l
Giá gốc: 16,500,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 15,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 100L Nồi nấu cháo công nghiệp 100L
Giá gốc: 11,100,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 70L Nồi nấu cháo công nghiệp 70L
Giá gốc: 8,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu cháo công nghiệp 50L Nồi nấu cháo công nghiệp 50L
Giá gốc: 6,900,000đ -700,000đ
Giá bán: 6,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít
Giá gốc: 6,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 5,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu cháo công nghiệp 30L Nồi nấu cháo công nghiệp 30L
Giá gốc: 5,300,000đ -300,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

MÁY XAY GIÒ CHẢ

Máy xay giò chả 25kg Máy xay giò chả 25kg
Giá gốc: 4,000,000đ --35,000,000đ
Giá bán: 39,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg
Giá gốc: 2,000,000đ -100,000đ
Giá bán: 1,900,000đ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 7kg Máy xay giò chả 7kg Liên hệ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 1kg Máy xay giò chả 1kg
Giá gốc: 2,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 2,000,000đ
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 2kg Máy xay giò chả 2kg
Giá gốc: 2,900,000đ -100,000đ
Giá bán: 2,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy xay giò chả 20kg Máy xay giò chả 20kg
Giá gốc: 32,900,000đ -900,000đ
Giá bán: 32,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 3kg Máy xay giò chả 3kg
Giá gốc: 6,900,000đ -500,000đ
Giá bán: 6,400,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Máy xay giò chả 15kg Máy xay giò chả 15kg
Giá gốc: 28,800,000đ -800,000đ
Giá bán: 28,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 10kg Máy xay giò chả 10kg
Giá gốc: 25,000,000đ -700,000đ
Giá bán: 24,300,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Máy xay giò chả 5kg Máy xay giò chả 5kg
Giá gốc: 16,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 15,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá

XE BÁN HÀNG RONG

Xe trà sữa Thái xanh Xe trà sữa Thái xanh
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe bán nước ép hoa quả dầm Xe bán nước ép hoa quả dầm
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà mãng cầu Xe trà mãng cầu
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe nước ép Chanh Dây Xe nước ép Chanh Dây
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe bán nước ép hoa quả nhiệt đới Xe bán nước ép hoa quả nhiệt đới
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe trà sữa hoa anh đào Xe trà sữa hoa anh đào
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán trà Dâu Xe bán trà Dâu
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
200,000 đ
0 Đánh giá
Xe nước ép bí xanh Xe nước ép bí xanh
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán lẩu nướng Xe bán lẩu nướng
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá
Xe bán quẩy đùi gà Xe bán quẩy đùi gà
Giá gốc: 5,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 4,800,000đ
0 Đánh giá