Skip to main content

Tủ nấu cơm dùng gas điện Archives - Điện máy Nguyên Khôi

Tủ nấu cơm 4 khay điện gas không điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 9,300,000đ -500,000đ
Giá bán: 8,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas không điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 10,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas không điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 11,200,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 11,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas không điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 12,000,000đ -1,500,000đ
Giá bán: 10,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 11,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas không điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện gas không điều khiển
Giá gốc: 13,900,000đ -2,900,000đ
Giá bán: 11,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 12,200,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 11,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 5
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 12,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 11,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
2 Đánh giá
Đã bán: 5
Đặt ship nhanh
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 13,200,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 12,200,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
1 Đánh giá
Đã bán: 11
Đặt ship nhanh
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện gas"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3