Skip to main content

Tủ nấu cơm dùng gas điện Archives - Điện máy Nguyên Khôi

Bộ lọc sản phẩm
[fe_widget]
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 24 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 27,800,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 25,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 12,200,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 11,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 12 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 14,900,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 13,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 13,400,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 12,100,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 4 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 10,100,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 8,900,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển
Giá gốc: 11,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,600,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh