Skip to main content

Mẫu nồi nấu phở, hủ tiếu tủ điện rời 2023 ninh hầm xương siêu nhanh

Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 20 lít tủ điện rời
Giá gốc: 4,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 4,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 30 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 30 lít tủ điện rời
Giá gốc: 6,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 40 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 40 lít tủ điện rời
Giá gốc: 6,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 5,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 50 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 50 lít tủ điện rời
Giá gốc: 7,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 70 lít tủ điện rời
Giá gốc: 6,900,000đ -400,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
700,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 60 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 60 lít tủ điện rời
Giá gốc: 7,500,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 6,500,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 80 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 80 lít tủ điện rời
Giá gốc: 8,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở tủ điện rời 100 lít Nồi nấu phở tủ điện rời 100 lít
Giá gốc: 8,700,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 7,700,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 120 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 120 lít tủ điện rời
Giá gốc: 9,800,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 8,800,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Đặt ship nhanh
Nồi nấu phở 150 lít tủ điện rời Nồi nấu phở 150 lít tủ điện rời
Giá gốc: 10,000,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 9,000,000đ
Quà tặng kèm trị giá:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Đặt ship nhanh
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "nồi nấu phở tủ điện rời 150l"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3