Skip to main content

Tủ nấu cơm dùng gas điện Archives - Điện máy Nguyên Khôi

Bộ lọc sản phẩm
Bộ lọc sản phẩm
Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện gas có điều khiển Tủ cơm công nghiệp 24 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 27,800,000đ -2,000,000đ
Giá bán: 25,800,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện gas có điều khiển Tủ cơm công nghiệp 8 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 12,200,000đ -1,100,000đ
Giá bán: 11,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện gas có điều khiển Tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 14,900,000đ -1,800,000đ
Giá bán: 13,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay điện gas có điều khiển Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 13,400,000đ -1,300,000đ
Giá bán: 12,100,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas có điều khiển Tủ cơm công nghiệp 4 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 10,100,000đ -1,200,000đ
Giá bán: 8,900,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas
Giá gốc: 10,500,000đ -500,000đ
Giá bán: 10,000,000đ
0 Đánh giá
Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas có điều khiển Tủ cơm công nghiệp 6 khay điện gas có điều khiển
Giá gốc: 11,600,000đ -1,000,000đ
Giá bán: 10,600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay điện gas Tủ nấu cơm công nghiệp 10 khay điện gas
Giá gốc: 12,000,000đ -500,000đ
Giá bán: 11,500,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay điện gas Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay điện gas
Giá gốc: 11,200,000đ -700,000đ
Giá bán: 10,500,000đ
0 Đánh giá
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh